اعضای کمیته علمی کنفرانس

ردیف

نام

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

1.   

پروفسور علی نقی مصلح شیرازی

استاد تمام

مدیریت

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2.    

پروفسور محمد محسن مشکسار

استاد تمام

مکانیک

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

3.    

دکتر حبیب رودساز

دانشیار

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

4.    

دکتر علی کرباسی زاده

دانشیار

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

5.        

دکتر احسان سقط فروش

استادیار

مدیریت ساخت

عضو هیئت علمی دانشگاه ژوهانسبرگ

6.        

دکتر سید ثمرالدین صمداوف

استادیار

دکتری فلسفه و کلام

دانشگاه تاجیکستان

7.        

دکتر مهرالدین غیاث اوف

استادیار

دکتری فلسفه و کلام

عضو هیئت علمی دانشگاه ملی تاجیکستان

8.        

دکتر اردلان فیلی

مربی

مدیریت صنعتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا  شیراز

9.        

دکتر عباس ثابت

مربی

مدیریت دولتی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

10.    

دکتر اصغر فتحی عمادآبادی

مربی

فلسفه

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

11.    

دکتر عبدالله توکلی

دانشیار

مدیریت دولتی

معاون پژوهشی حوزه و دانشگاه

12.    

دکتر حسین فلاحی اصل

استادیار

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

13.    

دکتر علی حسینی

استادیار

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

14.    

دکتر علیرضا فاضلی

استادیار

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

15.    

دکتر محمد جامعی

استادیار

مدیریت

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس

16.    

دکتر علی انوری

استادیار

مدیریت تولید و عملیات

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

17.    

دکتر سعید رازقی

استادیار

مدیریت صنعتی

عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

18.    

دکتر جلال روستا

مربی

فلسفه

عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای شیراز

19.    

دکتر موسی رحیمی

استادیار

مدیریت بازرگانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز

20.    

دکتر سمانه رئیسی ناقچی

مربی

مدیریت بازرگانی

مدیر پژوهشی مرکز آموزش عالی لامرد

21.    

دکتر کبری منصوری زاده

استادیار

زبان انگلیسی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

22.    

دکتر حمیدرضا ذاکری

استادیار

روانشناسی

مدرس موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

23.    

دکتر غلامحسین توکلی

دانشیار

اخلاق

عضو هیئت علمی دانشگا اصفهان

24.    

دکتر محسن مطیعی

استادیار

مدیریت کارآفرینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

25.    

دکتر سجاد غلامی ترکسلویه

استادیار

مدیریت ورزشی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

26.    

دکتر آرمان بهاری

استادیار

مهندسی صنایع

دانشگاه سیستان و بلوچستان

27.    

دکتر عبدالرحمن مهدی پور

دانشیار

مدیریت ورزشی

دانشگاه شهید چمران

28.    

دکتر امیر کشاورزی

مربی

روانشناسی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

29.    

دکتر سکینه اوجی مهر

استادیار

اقتصاد

دانشگاه شیراز

30.    

دکتر ابوذر جمال نیا

استادیار

مدیریت

دانشگاه خوارزمی

31.    

دکتر نوید رضا نمازی

استادیار

حسابداری

دانشگاه شیراز

32.    

دکتر محمد سعید ذبیحی دان

استادیار

اقتصاد شهری و منطقه ای

دانشگاه رازی

33.    

دکتر سمیرا رعنایی

مربی

روانشناسی بالینی

دانشگاه شیراز

34.    

دکتر فاطمه کبیری

استادیار

مدیریت

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

35.    

دکتر اصغر نجفی

استادیار

مدیریت ورزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

36.    

دکتر سحر ذبیحی دان

استادیار

مبانی تعلیم و تربیت

دانشگاه شیراز

37.    

سرکار خانم حقیقی نژاد

مربی

مدیریت

دانشگاه شیراز

38.    

دکتر فرهاد فرهادی

مربی

مدیریت صنعتی (تولید عملیات)

دانشگاه تهران

39.

دکتر ممتازیان

استادیار

حسابداری

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

40.

دکتر محمد رضا بردیده

استادیار

روان شناسی

دانشگاه آزاد فیروزآباد

41.

دکتر پرویز رستم زاده

استادیار

اقتصاد

دانشگاه شیراز

42.

دکتر ام الخیر احمد

دانشیار

زبان شناسی

دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)

43.

دکتر هدینا هبیل

دانشیار

زبان انگلیسی

دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)

 44.

دکتر احسان جوانمردی

استادیار

مدیریت مهندسی

دانشگاه هوا و فضای نانجینگ چین 

 45.

اکبر قدرت‌نما

استادیار

مدیریت ورزشی

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

 46. 

سرکار خانم سیده افسانه شبیریان

مربی

مدیریت

رئیس دایره دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 47.

دکتر یوسف صالحی  

مربی 

مدیریت

 مدیر امور عمومی شرکت فولاد هرمزگان جنوب