تماس با ما

ایمیل *
نام و نام خانوادگی *
موبایل *
موضوع پیام *
متن پیام *
اطلاعات تماس با ما

ساختمان مرکزی : شیراز، میدان معلم، ایمان شمالی، ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی آپادانا
 
تلفن : 36987 (071) - داخلی 113، دبیرخانه کنفرانس
 
تماس واتس آپ : 09014263232
 
دورنویس : 33605031 (071)
 
Email : conf@apadana.ac.ir


کد پیگیری :