کمیته علمی همایش

              فهرست اعضای کمیته علمی همایش

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

محل خدمت

1

حبیب رودساز

دانشیار

مدیریت

دانشگاه علامه طباطبائی

2

حبیب هنری

دانشیار

مدیریت

دانشگاه علامه طباطبائی

3

علی نصر اصفهانی

دانشیار

مدیریت

دانشگاه اصفهان

4

غلامحسین توکلی

دانشیار

اخلاق

دانشگاه اصفهان

5

علی کرباسی زاده اصفهانی

دانشیار

فلسفه

دانشگاه اصفهان

6

مرتضی دهقان نژاد

دانشیار

اخلاق

دانشگاه اصفهان

7

سعید فتحی

دانشیار

مدیریت

دانشگاه اصفهان

8

سعید رجایی پور

دانشیار

روانشناسی

دانشگاه اصفهان

9

عبدالله توکلی

دانشیار

مدیریت

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

10

علی حسینی

استادیار

فلسفه و اخلاق

دانشگاه یاسوج

11

علیرضا فاضلی

استادیار

فلسفه و اخلاق

دانشگاه یاسوج

12

عابدین درویش پور

استادیار

الهیات و معارف اسلامی 

دانشگاه لرستان

13

حسین فلاحی اصل

استادیار

الهیات و معارف اسلامی 

دانشگاه لرستان

14

مهرداد امیری

استادیار

فلسفه

دانشگاه لرستان

15

شهرام رهنما

استادیار

الهیات و معارف اسلامی 

دانشگاه لرستان

16

حبیب حاتمی کن کبود

استادیار

الهیات و معارف اسلامی 

دانشگاه لرستان

17

علی انوری

استادیار

مدیریت

موسسه آموزش عالی آپادانا

18

فاطمه کبیری

استادیار

مدیریت

موسسه آموزش عالی آپادانا

19

سعید همایون

استادیار

حسابداری

موسسه آموزش عالی آپادانا

20

احسان جوانمردی

استادیار

مدیریت

موسسه آموزش عالی آپادانا

21

محمد علی قطمیری

دانشیار

اقتصاد

موسسه آموزش عالی آپادانا

22

اردلان فیلی

مربی

مدیریت

موسسه آموزش عالی آپادانا

23

عباس ثابت

مربی

مدیریت

موسسه آموزش عالی آپادانا

24

اصغر فتحی عماد آبادی

مربی

فلسفه اخلاق

موسسه آموزش عالی آپادانا

25

محمد جواد سامی

استادیار

حقوق

موسسه آموزش عالی آپادانا

26

محمد جامعی

استادیار

مدیریت

دانشگاه فنی و مهندسی فارس (شهید باهنر شیراز)

27

 سمانه رئسی  

استادیار 

مدیریت 

مرکز آموزش عالی لامرد

28

جلال روستا

مربی

الهیات و معارف اسلامی 

دانشگاه فنی و مهندسی فارس (شهید باهنر شیراز)

29

جلیل پورحسن 

استادیار 

الهیات و معارف اسلامی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

30

سعید رازقی 

استادیار 

مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

31

علی انوری 

استادیار 

مدیریت 

موسسه آموزش عالی آپادانا

32

سوسن قاسمی حیدری

مربی

تاریخ اسلام

دانشگاه شیراز