اطلاعیه شماره 8:پیوستن دانشگاه لرستان به جمع حامیان کنفرانس
1398/01/20

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند ، دانشگاه لرستان نیز به جمع حامیان کنفرانس پیوستند.