اطلاعیه شماره 7:پیوستن مرکز آموزش عالی لامرد به جمع حامیان کنفرانس
1397/12/22

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند که مرکز آموزش عالی لامرد نیز به جمع حامیان کنفرانس پیوستند.