اطلاعیه شماره 6: امکان ثبت نام حضوری و غیر حضوری
1397/12/22

امکان ثبت نام به دو صورت حضوری و غیرحضوری  در کنفرانس فرآهم گیرد. در صورت ثبت نام غیرحضوری، پکیج کنفرانس شامل گواهینامه پذیرش و سی.دی مجموعه مقالات کنفرانس به آدرس پستی نویسندگان ارسال خواهد شد.