اطلاعیه شماره 4،دریافت گواهینامه آنلاین
1397/12/22نویسندگانی که هزینه های پذیرش مقالات را پرداخت نموده اند می توانند از طریق ارسال ایمیل درخواست گواهینامه به دبیرخانه، طی چند ساعت گواهینامه آنلاین خود را دریافت نمایند. اصل گواهینامه های کنفرانس نیز مرحله به مرحله پست می شود