تقدیر و تشکر
1398/04/13

خدای بزرگ را شاکر هستیم که با همکاری و همراهی شما پژوهشگران عزیز توانستیم نخستین کنفرانس ملی مدیریت ، اخلاق و کسب و کار را در زمان مقرر انجام و به پایان برسانیم بدون شک انجام چنین رویداد بزرگی ، بدون همراهی و همگامی شما امکان پذیر نبوده ، از این روی به رسم ادب وظیفه خود می دانیم که از شما سروران گرامی کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم ، امیدواریم که همکاری و همراهی سالیان سال تداوم و استمرار داشته باشد .

با کمال احترام و ادب 

دبیران اجرایی نخستین کنفرانس ملی مدیریت ، اخلاق و کسب و کار