اطلاعیه شماره 20 : نکات ضروری حضور در کنفرانس
1398/04/11

قابل توجه پژوهشگران گرامی احتراما به اطلاع می رساند که کسانی که در روز کنفرانس ارائه شفاهی دارند ، به هیچ وجه لازم نیست که لب تاب به همراه خود بیاورید .