اطلاعیه شماره 19 : موضوعات ارائه شده توسط سخرانان کلیدی
1398/04/09

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که موضوعات ارائه شده توسط سخرانان کلیدی کنفرانس در روز کنفرانس به شرح ذیل می باشد : 

دکتر مصلح : سامان یافتگی حرفه و اخلاق تجاری 

دکتر کاکایی : نسبت بین دین و اخلاق

دکتر محلاتی : نسبت بین اخلاق و کسب وکار وچرخه تولید و مصرف با خشونت و صلح