اطلاعیه شماره 17 : فایل پاورپوینت ارائه مقاله
1398/04/05

قابل توجه آن دسته از پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت شفاهی قرار است در روز همایش ارائه گردد، لطفا مقالات خود را در قالب فایل پاورپوینت پیوست به آدرس ایمیل کنفرانس conf@apadana.ac.ir  ارسال نمایید.

لینک دانلود