اطلاعیه شماره 16 : شرکت حضوری در روز کنفرانس
1398/04/03

به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که قصد شرکت حضوری در کنفرانس را دارند ، جهت ثبت نام مشخصات خود (نام و نام خانوادگی و شماره موبایل) را به شماره کنفرانس : 09170911840 ، حداکثر تا تاریخ 1398/04/08 ارسال نمایید.