اطلاعیه شماره 15 : قالب مقالات پوستر
1398/04/03

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که مقالات آن ها به صورت پوستر درهمایش ارائه گردیده است ، لطفا فایل پیوست را دانلود کنید و در قالب این فایل حداکثر تا 1398/04/08 به آدرس این ایمیل conf@apadana.ac.ir  ارسال نمایید.

 

لینک دانلود قالب مقالات