اطلاعیه شماره 14 : آدرس محل برگزاری همایش
1398/04/03

شیراز - بلوار استقلال - تقاطع باغ حوض - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس - زمان برگزاری : 1398/04/13 - ساعت افتتحایه : 8.30 صبح