اطلاعیه شماره 13 : ارسال فایل پاورپوینت ارائه مقاله به صورت شفاهی
1398/04/03

بدین وسیله به اطلاع آن دسته از پژوهشگرانی که با آن ها تماس تلفنی گرفته شد ، مبنی بر ارائه مقاله به صورت حضوری ، لطفا فایل پاورپوینت خود را حداکثر تا تاریخ 1398/04/09 به این ایمیل ارسال کنید.  (  conf@apadana.ac.ir )