اطلاعیه شماره 12 : پیوستن خانه حکمت و فلسفه اصفهان به جمع حامیان کنفرانس
1398/02/16

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند ، خانه حکمت و فلسفه اصفهان  نیز به جمع حامیان کنفرانس پیوستند.