اطلاعیه شماره 11 : پیوستن موسسه آموزش عالی حکیم نظامی به جمع حامیان کنفرانس
1398/02/16

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند ، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی نیز به جمع حامیان کنفرانس پیوستند.